X
تبلیغات
نمونه سوالات علوم پایه دوم راهنمایی

نمونه سوالات علوم پایه دوم راهنمایی
آشنایی با نمونه سوالات علوم

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.    زمین ساختمانی .............. دارد. 

2.    داغ ترین قسمت داخلی زمین ......... است.

3.    هسته ی ......... زمین حالت جامد دارد.

4.    قسمت خمیری شکل گوشته را ............ گویند.

5.    ضخامت متوسط .......... در اقیانوس ها حدود 8 تا 12 گیلومتر است.

6.    پوسته در زیر اقیانوس ها از ......... لایه تشکیل شده است.

7.    .......... می تواند بر روی نرم کره به آرامی جا بجا شود.

8.    وقوع زلزله و بسیاری از پدیده های زمین شناسی مربوط به حرکات ........ است.

9.    اطراف هسته زمین را قسمتی فرا گرفته است که به آن ....... می گویند.

10.خا صیت مغناطیسی زمین به علت وجود ......... و ....... در هسته زمین است. قسمت جامد ........... در مرکز و قسمت مایع آن در اطراف آن قرار دارد.

11.قسمت اعظم گوشته که به هسته نزدیک است حالت .......... دارد.

12.پوسته در زیر ............. ، از دو لایه تشکیل شده است.

13. بیشترین آگاهی انسان از درون زمین از طریق .......... به دست آمده است.

14. بخش مرکزی کره زمین .......... نام دارد که شامل دو قسمت خارجی و داخلی است.

15.جنس هسته ی زمین بیش تر از آهن و .......... است.

16. ضخامت متوسط پوسته درقاره ها حدود ............ کیلومتر است.

17.  جنس لایه ی بالایی پوسته ی زمین بیش تر از ............ و آلومینیم است.

18.  علت وقوع زلزله و بعضی از پدیده های زمین شناسی ، مربوط به حرکات ........ است.

19. ضخامت سنگ کره در اقیانوس ها ......... از قاره هاست.

20.سنگ کره بر روی نرم کره ........... می کند.

21.پوسته ی سنگی و سخت زمین رابه  همراه قسمت سنگی گوشته .......... می گویند.

 

جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با ( غ) مشخص کنید:

 

1. علت وقوع زلزله حرکات نرم کره است. (      )

2. علت بسیاری از پدیده های زمین شناسی حرکات سنگ کره است. (       )

3. به علت فشار زیادی که به هسته کره ی زمین وارد می شود بسیار متراک تر از گوشته است. (     )

4. هسته ی زمین هم حالت جامد و هم حالت مایع دارد. (       )

5. جنس مواد سازنده ی گوشته عبارتند از : سیلیسیم ، آهن ، کلسیم و منیزیم . (     )

6. عناصر سیلیسیم ، منیزیم ، آهن و آلومینیم در ساختمان پوسته اقیانوسی به فراوانی وجود دارند. (      )

7. هسته ، از سایر قسمت های داخلی زمین متراکم تر است. (      )

8. در سنگ کره ، مواد به نقطه ی ذوب خود نزدیک هستند. (     )

 

گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید:

1.     جنس هسته از کدام یک از مواد زیر است؟

الف) سیلیسیم – اکسیژن                         ب) آهن – منیزیم

ج) سیلیسیم – آلومینیم                             د) آهن – نیکل

 

2.     لایه های زمین از خارج به داخل ، به ترتیب عبارتند از :

الف) گوشته ، پوسته ، هسته ی خارجی ، هسته داخلی

ب) هسته ی داخلی ، هسته ی خارجی ، گوشته ، پوسته

ج) هسته خارجی ، گوشته، هسته ی داخلی ، پوسته

د) پوسته ، گوشته ، هسته ی خارجی ، هسته داخلی

3. پوسته در زیر اقیانوسها از چه موادی تشکیل شده است؟

الف) کلسیم ، منیزیم ، نیکل                 ب) سیلیسیم ، آهن ، آلومینیم

ج) سیلیسیم، منیزیم ، آهن                   د) کلسیم ، اکسیژن ، آلومینیم

4. متراکم ترین لایه زمین چه نام دارد؟

الف) پوسته           ب) هسته ی خارجی            ج) گوشته           د) هسته داخلی

5. کدام عنصر از مواد سازنده ی گوشته ی زمین نیست؟

الف) سیلیسیم           ب) آلومینیم              ج) آهن             د) کلسیم

6. ضخامت پوسته زمین در کدام مورد بیشتر است؟

الف) دشت ها      ب) اقیانوس ها            ج) کوه ها             د) زیر قاره ها

7. کدام مورد سنگ کره را به وجود می آورد؟

الف) بخش سنگی پوسته                                  ب) قسمت سنگی خارجی گوشته

ج) بخش سنگی پوسته و خارجی گوشته              د) بخش سنگی مرکزی کره ی زمین

 

به سوالات زیر پاسخ دهید:

1.    روش های غیر مستقیم برای مطالعه ی داخل زمین کدامند؟

2.    الف) داغترین قسمت داخلی زمین چه نام دارد؟

ب) جنس آن از چیست؟

3. دانشمندان خاصیت مغناطیسی زمین را چگونه توجیه می کنند؟

4. الف) گوشته چیست؟

    ب) گوشته دارای چند قسمت است و هر قسمت به چه حالتی وجود دارد؟

5. مواد سازنده ی گوشته رانام ببرید.

6. ضخامت سنگ کره در اقیانوس ها بیشتر است یا در قاره ها ؟ چرا؟

7. هسته ی داخلی و خارجی به چه حالتی هستند؟

8. چه تفاوت هایی میان پوسته ی اقیانوسی اقیانوسی وجود دارد؟

9. سنگ کره چیست؟

10. چرا سنگ کره برای دانشمندان اهمیت زیادی دارد؟

11. چرا بخش میانی گوشته ی زمین حالت خمیری دارد؟

12. چه دلایل و شواهدی وجود دارد که درون زمین گرم است؟

13. به نظر شما علت اصلی فشار درون زمین چیست؟

14. به نظر شما علت اصلی گرم بودن مواد درون زمین چیست؟

15. با وجودی که مواد درون زمین تا نقطه ذوب و حتی بیشتر از ان گرم هستند ، به نظر شما چرا همه آنها به مایع تبدیل نمی شوند؟

16. چرا مواد گرم تر رو به بالا حرکت می کنند و مواد سردتر پایین می روند؟

 

[ چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388 ] [ 5:49 ] [ سهیلا گلشن ] [ ]
درباره وبلاگ
آرشيو مطالب

كد تغيير شكل موس

mouse code

كد ماوس